Potom můžeme

to něco vzájemně prodat, směnit, vyhandlovat nebo darovat!

 

 

STRÁNKU TVOŘÍME