Laurene Powell Jobs

Podnikání umožňuje splnit člověku to, co si přeje. Ať je to cokoli.