Slavnost Ježíše Krista Krále

23.11.2014 09:00

kostel sv. Gotharda ve Slaném

"Kostel svatého Gotharda ve Slaném je nejvýznamnější sakrální gotickou památkou ve městě, jedinečnou dominantou historického jádra a centrem místní římskokatolické farní správy. Je prohlášen kulturní památkou České republiky."