Slavíme

20.04.2013 12:00

svátek má Jiří a my ho jaksepatří oslavíme! S naším milovaným tatínkem, tchánem a dědečkem!

 

Původ jména Jiří není zcela jasný. Podle převládající teorie pochází slovo „Jiří“ z řeckého γεωργός (geórgos), což je složenina z gē/ji (γῆ/γη), „země“ a érgon/érgo (ἔργον/έργο), „práce“. Geórgos tedy znamená „rolník“, „zemědělec“.

Nabízí se ale také staroslovanský původ. Srovnejte s ruským slovem юркий (jurkij) znamenající „mrštný“, „hbitý“, „obratný“. V tomto případě by ke spodobnění s řeckým γεωργός došlo později.

Je také možné, že se oba původy prolínají.