Poutní slavnost sv.Václava

29.09.2012 10:30

Mše svatá ke cti svatého Václava na Budči - v rotundě sv.Petra a Pavla!

Celebruje Mons.Michael Slavík,Th.D. generální vikář Arcidiecéze pražské!

Zpívá řeckokatolický sbor sv.Vladimíra!

Ve 12.00 h prohlídka areálu rotundy s výkladem!