Veselé vánoční hody

Veselé vánoční hody,
zpívejte dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko,
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samos nahé a nic nemáš, děťátko.

Přišli chudí pastouškové,
zpívali mu chvály nové,
vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko,
vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.