Velké dveře úspěchu se točí na malých pantech disciplíny

"Roman Hassmann"