Christy Walton

"Schopnost zbohatnout je v první řadě STATE OF MIND, stav mysli!"