Svátek Svaté Rodiny

30.12.2012 08:30

Slavíme posvátný svazek manželství! V každém katolickém kostele!

 

Svátek Svaté rodiny je svátkem v liturgickém kalendáři římskokatolické církve. Svatá rodina je označení společenství Ježíše Krista, Panny Marie a svatého Josefa.
Před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu připadal svátek Svaté rodiny na neděli v oktávu Zjevení Páně, tedy mezi 7. lednem a 13. lednem. Nyní se svátek slaví v neděli v oktávu Narození Páně s výjimkou roku, kdy slavnost Narození Páně a Matky Boží Panny Marie (1. ledna) připadá na neděli, pak se slaví v pátek 30. prosince.
Svátek Svaté rodiny je dnem, kdy manželé obnovují manželský slib.