svátek má Daniel

17.12.2012 00:00

Náš prima syn má svátek!

 

Daniel je mužské jméno hebrejského původu. V hebrejštině výraz דַנִיאֶל (Daníél) znamená „Bůh je můj soudce“.
Ve Starém zákoně je Daniel židovským mladíkem, obdařeným výjimečnou moudrostí, schopností vykládat sny a viděním do budoucnosti. Daniel (také „Danel“) je však znám již z předžidovské literatury jako velmi moudrý muž, o němž kolovaly různé příběhy.

Podle biblické tradice byl židovským mladíkem odvedeným v první deportační vlně do Babylonie v roce 597 př. n. l. Zde se dostal na královský dvůr a vynikal svou moudrostí a uměním vykládat sny. S Danielem jsou spojeni i jeho druhové Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Všichni čtyři na babylonském dvoře dostali nová jména, pod kterými někdy vystupují: Beltšasar (Daniel), Šadrak (Chananjáš), Méšak (Míšael) a Abed-nego (Azarjáš).

Daniel se objevuje ještě v knize Ezechielově (Ez 14,14n.), avšak s jiným pravopisem (דנאל).