sv.Blažej

03.02.2013 00:00

sv. Blažej
Blasius, ep. et m. in Armenia
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: asi r. 320
Patron: hlavně lékařů a hudebníků, uvádí se i krejčích, koželuhů, obchodníků s vlnou, obuvníků, pekařů, zedníků. Vzýván je proti bolestem v krku a různým nemocem.
Atributy: biskup, hřeben,chlapec, prase, svíce, vlk

ŽIVOTOPIS
Patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem v Sebastě v Arménii (jde o dnešní Sivas v Turecku) a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen. Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend.

Světec se stal ochráncem nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým obřadem, který se koná v dnešní den s názvem "svatoblažejské požehnání".

V každém katolickém kostele!