Slavnost žehnání Božích muk

28.09.2015 16:00

u cesty ze Svrkyně

do Podholí (na Budeč)

 

(GPS: 50.1736489N, 14.2776306E)



Boží muka k uctění památky českých světců

Václava, Vojtěcha, Ludmily a Anežky České

a památky všech 2996 obětí atentátu

11. září 2001 ve Spojených státech

jsou připomínkou křehkosti lidského bytí

a potřeby duchovního směřování

 

Římskokatolická farnost Roztoky - www.farnostroztoky.cz

 

Boží muka zbudoval Dušan Seidl