Slavnost Ježíše Krista Krále

25.11.2012 09:30

V kostele sv.Prokopa na pražském Žižkově! Ty, kdo chceš přivítat vánoční období, jsi srdečně zván!