Open Meeting

24.01.2013 19:00

Dnes na Právnické fakultě - nám.Curieových 7, 116 40, Praha 1

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze čtyř původních fakult na Univerzity Karlovy.

Založena byla 7. dubna 1348. Od roku 1372 do přelomu let 1418/1419 tvořila samostatnou univerzitu juristů. V roce 1638 byly tzv. světské fakulty (lékařská a právnická) se sídlem v Karolinu postaveny pod přímý dohled státu (do té doby byla od roku 1622 celá univerzita řízena jezuity).

Fakulta sídlí v budově postavené v letech 1926–1929 na nábřeží řeky Vltavy u Čechova mostu v Praze. Budovu v novoklasicistním stylu navrhl zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra, po jeho smrti byl projekt dokončen Ladislavem Machoněm.