Miroslav Nevrlý

04.01.2014 23:10

se narodil 29.října 1933 v Praze. Jako výborný student gymnázia se rozhodl pro studium zoologie. Vysokoškolské studium završil získáním titulu RNDr.. Jako mladý doktor získal práci v Severočeském muzeu. Zde pracuje až do dnešní doby.
Už jako student gymnázia podnikal výpravné cesty do nejzapadlejších koutů České republiky. Většina těchto krajů byla v té době ještě nedotčená turistikou a moderní civilizací. Jak popisuje ve svých knihách, mohl se tedy celé dny toulat po vršcích Krkonoš, Šumavy nebo Bílých Karpat a nenarazil ani na jednoho živého člověka.
Z dalších jeho vyšlých svazků nutno jmenovat alespoň takové známe knihy jako je Chvály Zadní země, Cestovní zprávy a Karpatské hry.
Kniha Nejkrásnější sbírka vznikala již při jeho středoškolských studiích. Od těchto dob se toulal po českých a slovenských krajích. Aby si zapamatoval pocity, krásy a malebnosti krajiny, začal tvořit Nejkrásnější sbírku.
Nejkrásnější sbírka nás seznamuje se všemi národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi České i Slovenské republiky. Seznamuje nás z krásami těch nejhezčích oblastí naší rozmanité vlasti. V jednotlivých kapitolách najdeme krátké vzpomínky a zážitky autora. Celá publikace je doplněna krásnými fotografiemi.