křest knihy

12.11.2013 18:45

mše + křest knihy + autogramiáda nové knihy otce Miloše "Žít podle Bible, podruhé s Janem"

18.00: mše svatá (poděkování)
hlavní celebrant:
novokněz P. Jan Slavík, bývalý prefekt olomouckého konviktu, t.č. kaplan v Kopřivnici
zpívá:
žižkovský chrámový sbor

po mši (cca v 18.45):
představení knihy:
P. Miloš Szabo, autor
„kmotra“ knihy:
Marie Rottrová, zpěvačka
požehnání knize:
P. Jan Slavík

poté (cca v 19.30):
autogramiáda (v levé části kostela)
novokněžské požehnání (v pravé části kostela)