Vycházka - Krajina kolem Budče

18.11.2012 13:00

Procházka a diskuse s RNDr.Václavem Cílkem,CSc (geolog a spisovatel) a dalšími odborníky na téma KRAJINA KOLEM BUDČE A JAK SE O NI NEJLÉPE STARAT v neděli 18. 11. 2012. Naši společnou vycházku zahájíme v parku v Zákolanech ve 13:00. 

Ze Zákolan půjdeme přes Trněný Újezd, Řeplinu, Velký kopec, Kovárské stráně, louky za Dřetovickým viaduktem a pokud bude dost času i přes Budeč do Kovár kde naši vycházku ukončíme diskusí v Knihovně v Kovárech. Diskuse v Kovárech se předpokládá od cca 16 do 18 hodin.