13 životních zásad MVL - převzato od Benjamina Franklina, Dextera Yagera a dalších

24.01.2012 21:37

 

  1. Střídmost    - nejím do otupění, nepiji do rozjaření /jíme a pijeme, abychom žili, nežijeme, abychom jedli a pili/

                                                                                     

  2. Mlčení         - mluvím jen, pokud to druhým a mě samotné pomáhá; vyvaruji se zbytečného tlachání /Bůh nám dal dvě uši a jedny ústa/

                             

  3. Pořádek       - určím každé věci její místo a pro všechno co dělám si stanovím přiměřený čas /jestliže dokážeme identifikovat rytmus svého těla a spřátelit se s ním, přestaneme se sebou bojovat a pokročíme k supervýkonosti/

                            

  4. Rozhodnost  - rozhodnu se, že vykonám to, co vykonat musím; vykonám co jsem se rozhodla  vykonat /jestliže se máme naučit vyhrávat, v čemkoliv, musíme se naučit zvládnout zamítnutí a překonat ho/

 

  5. Uměřenost   - vydávám jen tehdy, je-li to druhým nebo mě ku prospěchu /ze všech peněz, které vydělám, odložím 1desetinu a zbytek teprve použiji/

                                                     

  6. Píle               - neztrácím čas; zabývám se pouze prospěšnými věcmi; vyhýbám se každé zbytečné a pošetilé činnosti /situace se změní, když se změním já/

 

  7. Upřímnost    - nejsem záludná; myslím a jednám čestně a spravedlivě; říkám, co si myslím  /schopnost jednat s lidmi, to není jenom budování pozitivních láskyplných vztahů, ale také umění být tvrdý, když to situace vyžaduje/

                                                     

  8. Spravedlnost - nikoho nezraním tím, že bych k němu byla nespravedlivá nebo mu odepřela pomoc, jíž jsem mu povinována /musíme porozumět tomu, kdy je třeba být na lidi přísný a kdy jemný; moudrost spočívá v rozpoznání tohoto rozdílu/                                  

 

  9. Sebeovládání - vyvaruji se extrémů /možná nemáme možnost ovlivňovat všechno co se nám denně stává, ale můžeme ovlivnit to, jaký postoj máme a jak na situace reagujeme/

 

10. Čistota            - nestrpím nic nečistého ani na svém těle ani na svém oděvu ani tam, kde žiji

 

11. Klid                - nenechám se vyvést z míry maličkostmi nebo nemilými příhodami

 

12. Harmonie       - dbám na svou vnitřní vyrovnanost /úspěšný člověk je vždy produktivní, nejenom co se byznysu nebo finančních záležitostí týče, ale i ve vztahu k lidem, Bohu a svému tělu/

 

13. Skromnost      - žiji jako Ježíš /chovejme se k druhým lidem tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám; člověk je podle Božího určení povolán k životu v harmonii, míru a kráse, radosti a bohatství/